Urzędy, instytucje

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, telefon na centralę 087 42 19 050, fax 087 42 19 099, mikolajki@mikolajki.pl, www.bip.mikolajki.pl
--
Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Papieża Jana Pawła II, tel. 087 42 15 038, mikolajskie@free.ngo.pl  www.mikolajskie.of.pl
--
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. M. Kajki 128, tel. 087 42 16 063
--
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Stacja Hydrobiologiczna, ul. Leśna 13, tel. 087 42 16 051, fax: 087 42 16 133
--