Adresy, ważne telefony

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, telefon na centralę 87 42 19 050, fax 87 42 19 099, mikolajki@mikolajki.pl
--
Policja, ul. M. Kajki 16, tel. alarmowy 997, telefony komórkowe: 112, telefon stacjonarny: 87 42 16 307
--
Pogotowie Ratunkowe, ul. Papieża Jana Pawła II, tel. alarmowy 999, telefony komórkowe: 112, tel. stacjonarny: 87 42 16 337
--
Straż Pożarna, ul. Kolejowa, tel. alarmowy: 998, telefony komórkowe: 112, tel. 87 42 16 351
--
Gazownia (placówka gazowa Mikołajki), ul. Dąbrowskiego, tel. alarmowy: 992, tel. 87 42 16 054
--
WOPR - Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Okrężna 11B, tel. 601 100 100
--
Apteka, ul. 3 Maja 3, tel. 87 42 16 316
--
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. M. Kajki 128, tel. 87 42 16 063
-- 
Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Papieża Jana Pawła II, tel. 87 42 15 038
--
Instytut Ekologii PAN - Stacja Hydrobiologiczna, ul. Leśna 13, tel. 87 42 16 051, fax: 87 42 16 133
--
Stowarzyszenie Wędkarskie "Mikołajki", ul. 3 Maja 17, tel. 87 42 16 699
--